Perlak’s Book

Perlak’s Diplomas:
Anothers 

Perlak s book, a Cover Perlak s book, Back Side of a Cover Perlak s book, poster

Książkę R. Perlaka „Wszyscy możemy być więźniami” można nabyć po dokonaniu przelewu na konto wydawnictwa – 30 zł (w przypadku odbioru własnego) lub 40 zł w przypadku przesyłki pocztowej.

nr konta 66102040270000130200317255

Perfekt Gaul i Wspólnicy Sp.j.
ul. Świerzawska 1
60 – 321 Poznań

tytuł przekazu: książka R. Perlaka

Odbiór własny w wydawnictwie w Poznaniu: ul. Grunwaldzka 72 (tel. 61 867 12 67) lub ul. Świerzawska 1 (61 861 11 81 – 3).

Informacji związanych z zakupem książki udziela w wydawnictwie Jacek Grześkowiak: k. 601 580 268, e-mail: j.grzeskowiak@perfekt.pl